O konstelacích

O systemických konstelacích se hovoří jako o zážitkové metodě, která pracuje se systémy. Často systémem rodinným, proto je mnozí znají jako rodinné konstelace. Ale tak jednoznačné to není. 

Mluvit o systemických konstelacích jako o rodinných je zavádějící, protože tady pracujeme (tedy stavíme je do konstelace) i s jinými systémy než pouze rodinným (může to být já a partner, či partneři v milostném trojúhelníku, pracovní kolektiv, firma, zdravotní systém, tj. systém těla či psychiky...), ale také se symboly (láska, manželství, bolest, rodičovství, cíl, peníze, sex... částmi těla, jichž se týkají potíže, nebo psychickým rozpoložení - strach, smutek, nejistota, žárlivost...). Na konstelace, jak už z toho vyplývá můžete přijít také s tématy, které nejsou jen rodinné nebo vztahové. Tématy může být téměř cokoli, zkrátka, to, co vás trápí a chcete vyřešit (viz například výše).

Také myslím, že je zavádějící  termín zážitková metoda. Zavádí totiž, dle mého názoru, někam, kam konstelace nepatří. V konstelacích neprobíhají žádné herecké etudy, tedy rozhodně nemají probíhat. Ano, účast v konstelacích a nemusí to být jen konstelace vlastní, je velkým zážitkem. Není ale dán žádným obecným ani jeho vlastním scénářem. Naopak, realita je často zcela mimo náš scénář. 

Konstelace totiž ukazují realitu takovou, jaká opravdu je, ne, jak se o ní domníváme, že je. Totiž my samotní, kteří jsme její součástí, nikdy nemůžeme vidět - tedy zvenčí. Už to samo osobě je nesmírně obohacující a v mnoha případech stačí k tomu, aby se naše situace začala vydávat konečně pozitivním směrem. 

Konstelace nás ale zasáhnou i v jiných rovinách, třeba té, že pracují s našimi vnitřními obrazy reality. Ty má řada z nás na základě negativních zkušeností, ne příliš dobré (často se to týká našeho sebevědomí nebo vědomí vlastní hodnoty, toho, že nejsme schopni najít si lásku, vydělat peníze..). To se snažíme v konstelacích napravit, změnit. K tomu také dochází při práci s konstelačním tématem. Konstelace pak mění náš pohled na danou skutečnost, tedy i náš vnitřní obraz, a ten změněný si neseme i do běžného života. A jak se mění náš pohled na danou skutečnost, měníme se nejen my, ale i naše okolí (třeba rodiče s námi najednou chtějí komunikovat, partner začne mít zájem o sblížení, šéf se po nás přestane vozit...)

Je mnoho dalších teorií, které mluví o konstelacích, je zbytečné je opisovat, zřejmě většina z vás nedočetla ani sem. :-) Co chci ale zdůraznit, že osobně nepovažuji konstelace za ezoterickou metodu. Je pravda, že to, proč a hlavně jak mohou fungovat se dá vysvětlit jen velmi těžko, i když jsou jisté vědecké pokusy, že se to může týkat principů např. kvantové fyziku nebo třeba teorie morfické rezonance. Ale opět se jedná pouze o vědu teoretickou, takže se i tady musíme pouze domnívat. Konstelace ale zkrátka fungují, o čemž se přesvědčí každý, kdo se semináře zúčastní. Prostě to tam najednou je.

Autorem metody je Bert Hellinger a mou učitelkou konstelací je jeho žákyně Zdeňka Tušková, https://www.konstelace.eu/

Pokud se chcete o konstelacích dozvědět více, doporučuji například knihy:

Rodinné konstelace, psychoterapie a spiritualita, V.Černý a M.Hajduk (CPress)

Rodinné konstelace - objevná síla celku, Bert Hellinger (Triton)

Rodinné konstelace - imperativy lásky, Bert Hellinger (Triton)

Rodinné konstelace - tok lásky, Jaroslav Simon (Triton)

Láska, vztahy, konstelace, Jan Bílý (Maitrea)

Co vás čeká na semináři konstelací?

Společná práce na vašich i potížích druhých lidí. Obojí je pro celou skupinu obohacující - všichni řešíme dost podobné problémy. Skupinové konstelace před individuálními upřednostňuji i pro jejich větší účinnost. Skupina, ve které konstelace stavíme, pro řešení vaší zakázky pomáhá. Pracujeme ale v bezpečném prostředí, všichni na jedné lodi, a řešíme problémy různého druhu, není třeba se ostýchat mluvit o tom vašem. A vlastně většinou ani není potřeba ho příliš vysvětlovat. Uřčitě ne jít do niterných, mnohdy bolestivých, detailů. Naopak, potřebujeme většinou znát jen základní informace (viz níže), skupina pak pracuje sama, konstelace se rozběhnou. 

Jak to vypadá

Raději pracuji s menšími skupinami cca 10 lidí, protože tak se všichni mohou naplno zapojit. Během semináře řešíme několik konstelačních témat, jedno po druhém, tak, jak se o jejich řešení účastníci semináře přihlásí. Na konstelacích ale není třeba nutně řešit vlastní téma, podnětné a účinné (někdy i více) je jen se účastnit konstelací jiných.

Sedíme v kruhu, uprostřed něho konstelace probíhají. Ten, kdo si chce postavit konstelaci, si sedne vedle lektora a o tématu, říkáme mu zakázka, si povídáme. Stačí základní údaje, případně ani není třeba mít jasně definováno, během rozhovoru s lektorem se téma ujasní.

Po ujasnění tématu lektor rozhodne, kolik osob a jaké budou v konstelaci stát. Požádá toho, kdo si konstelaci zadává, aby z kruhu lidí vybral zástupce za jednotlivé osoby (nebo principy, symboly). Ten tak učiní a pak je rozestaví intuitivně po místnosti. Poté už si jen sedne, (Má to tu chvíli zcela bez práce:-))) Konstelace až do svého konce probíhají tak, že jich není účasten, jen je vidí, dívá se, co se v nich odehrává.

Lektor vede celou konstelaci v souladu s konstelačním řádem tak, aby vyplnil zadání klienta. Pracuje se s jednotlivými postoji zástupců, jejich pocity (konstelačními, ne osobními, tedy pocity toho, koho představují) a za pomoci konstelačních postupů a vět, rituálů... dovede konstelaci až ke konci. Pak si klient tzv. převezme zpět roli, stoupne si na místo zástupce, kterého si za sebe vybral, vyzkouší si, jaké to je být v situaci, která je například řešením jeho problému. A tento obraz si převezme do normálního života, čímž se dá nastartovat jeho pozitivní změna.

Jak se na to připravit

Není nutná dokonalá příprava, je ale fajn, pokud zjistíte nějaké základní informace týkající se vašich rodinných systémů, tedy původního (sourozenci, rodiče, prarodiče, sourozenci rodičů a prarodičů), nebo současného (partner a jeho rodina - jako u původního, vaše i všechny partnerovi děti i předchozí manželství). Zajímají nás základní informace důležité pro konstelace, tedy především nějaké těžké osudy a pak např.:

svatby, děti, rozvody, úmrtí před 50, tragická úmrtí, interrupce, sebevraždy, nehody, postižení, psychózy, války, legie, partyzáni, věznění, koncentrační tábory, političtí vězni, vyhoštění či odstěhování do ciziny, sirotci, levobočci, adopce, těžký osud, klášter, kněží, vyloučení členové, za které se rodina stydí, závislosti, rodinná tajemství, nenaplněné lásky.

Pro koho nejsou konstelace vhodné

Konstelace nejsou pro lidi v akutním stavu, traumatu. Tím se například zabývá konstelačně i psychoterapeuticky například Miro Hajduk. Prosím, pokud užíváte antidepresiva nebo jste těhotné, je potřeba o tom předem informovat.  Není to přímá kontraindikace konstelací, ale lektor by tyto informace měl mít. Pokud podstupujete psychoterapeutickou a psychiatrickou léčbu, je třeba konstelace konzultovat se svým lékařem a informovat o tom lektora konstelací. Více v prohlášení na v odkazu v hlavním metu stránek s názvem GDPR