Termíny konstelací

Novinka: KONSTELACE S POMOCÍ BAREV

skupinový seminář v Pardubicích v sobotu:
9. listopadu

vždy v čase 9:30 - cca 18 hod

Yogalab, Labská 377, od 9:30, konec dle potřeby a počtu konstelací. Pozor! Cena za seminář 1.200 Kč! 

KONSTELACE S POMOCÍ BAREV pomáhají se soutředit více na přítomnost, na řešení našich aktuálních těžkostí, práce s barvami vnáší do seminářů jemnější typ energií. Doporučuji zvláště vám, kteří jste se konstelací dosud obávali. 

Pracuji s konstelacemi v menší skupině, což znamená intenzivnější práci. A dle zkušenosti, také to, že se na každého zájemce o vlastní konstelaci dostane (zatím to tak bylo). Rezervujte si proto místo - ideálně co nejdříve. Počet účastníků je, z důvodů uvedených výše, omezený!

Pokud chcete další informace nebo zasílat vyhlášené termíny pište 

na e-mail: sarka.konstelace@gmail.com nebo SMS na tel. 608 878 377

Individuální konstelace

Nabízím možnost individuálního konstelačního sezení v Praze a v Pardubicích v délce dvou hodin za 1800 Kč. Z důvodu mého velkého časového vytížení je to v tuto chvíli jediná možnost mé konstelační práce. Další skupinové semináře až v roce 2019. Děkuji za pochopení.